VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
IshavstidRensdyrtidJægerstenalderVikingetidMiddelalderSandflugtstidNutid
image
På tidsmaskinens lydside høres får, der bræger, hestevrisnken, kvinde, der nynner, grågæs der kagler, sang og kald fra sanglærke og agerhøne og træ der bearbejdes med økse.
Illustration: Søren T. Nordbo

 
Fremmede dyr indvandrer og indføres
Vikingetiden går fra perioden ca. 800 til ca. 1050 og ligger under den kluturhistoriske periode, jernalderen. Periodens begyndelse sættes til det tidspunkt, hvor »vikinger« ved plyndringer for første gang gør sig bemærket i samtidens skriftlige kilder i Europa. Således kom vikingerne i 793 til Lindisfarne i Nordengland.
I bronzealderen og jernalderen bliver skovene udtyndet, og i vikingetiden er bakkerne ud mod Lønstrup Klint dækket af marker. Mange skovområder bliver ryddet, og forskellige dyr, der er knyttet til åbne områder, indvandrer, bl.a. sanglærke og agerhøne.
Vikinger ved Rubjerg
Perler af rav fra vikingetiden.
Omkring år 900 var vikinger bosat i området omkring Lønstrup Klint. Der er ikke fundet spor af deres hustomter, men derimod en stor gravplads, der afslører, at de må have boet her i en længere periode.

Gravpladsen ligger i dag svært tilgængelig, begravet under flyvesand på klinten. Gravpladsen vidner om, at både mænd og kvinder var bosat i området, og som det er almindelig kendt fra vikingetidens gravpladser, findes både ligbrændingsgrave og jordfæstegrave. Flere fund er gjort, bl.a. af smykker, økser, brocher og perler, lerkarsskår, trækul, forkullede bygkerner, søm af jern og knogle- og tandstumper fra både dyr og mennesker.
Gravpladsens mænd og kvinder blev begravet med et så stærkt varierende indhold af gravgaver og personligt udstyr, at det tyder på, at de afdøde levede i et samfund med tydelige sociale forskelle.
Læs om fund fra vikingetiden ved afblæsningsfladerne
Nye tider
Én af de store teknologiske nyskabelser i vikingetiden var udviklingen i skibsbygning. Både de sejlførende, oceangående handelsskibe og de lette hurtige krigsskibe, som både kunne sejle med sejl og årer, blev større, hurtigere og mere sødygtige. I løbet af vikingetiden kom kristendommen til Norden og med den mange andre dele af den kontinentale europæiske kultur. Det betød en stor omvæltning i den nordiske samfundsopbygning.
Kort over Rubjerg området, som det så ud i vikingetiden. På kortet er anført synsvinklen i tidsmaskinen.
Illustration: GEUS

Mange dyr blev indført til Danmark som husdyr i denne periode, bl.a. heste.
Græssende får.
Vikingehus med urtehave.
Da store skovarealer bliver ryddet for at skabe plads til agerbrug og skaffe tømmer, indvandrer dyr der hører til det åbne landskab, som fx. agerhønen.
Fra ishav til nutid
Her kan du læse om landskabet, menneskene og dyrene ved Rubjerg gennem tiderne.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk