VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
IshavstidRensdyrtidJægerstenalderVikingetidMiddelalderSandflugtstidNutid
image
På tidsmaskinens lydside høres sandstormen, måger, der skriger, lyden af en mand, der graver og fjern torden.
Illustration: Søren T. Nordbo

 
Området forlades
I 1700-årene er temperaturen ca. 2 grader lavere end i dag. Vi er ved afslutningen af den lille istid, og der er en større hyppighed af storme. Det har medført, at der kan blæse mere sand fri ude på klinten, og det kan føres langt ind over det skovfrie landskab.
Bønderne har fældet skoven for at give græsning til den forholdsvis store animalske produktion, samt til opdyrkning og kornproduktion. Produktionsmåden medførte at jorden blev udpint, og muldlaget nedbrudt. Man udnyttede også væksterne i klitten som foder, hvilket kun gjorde problemerne større.
Sandet lagde sig over landskabet og mange marker blev ødelagt. Vi kan se i de gamle pløjelag, at dyrkningen er blevet opgivet i løbet af ganske få år.

Sandflugten hærgede langs store dele af vestkysten og forarmede området. Enkelte indlandsområder blev også ødelagt.

Bønderne blev fattige på grund af den lille indtjening, og det fremgår også af protokoller, at skatterne blev nedsat. Mange flyttede deres gårde til andre områder, hvor det var muligt at skaffe og opdyrke ny jord.
I Vendsyssel blev hele sogne lagt øde og kirkerne lå forladte. En del kirker blev nedrevet og genopbygget et nyt sted. Eksempler på dette er: Rubjerg Gamle Kirke,
flyttet 1904, Nr. Lyngby, flyttet 1917 og Mårup Kirke, der helt blev opgivet og afløst af en ny kirke i Lønstrup i 1928.
Kort over Rubjerg området, som det så ud i sandflugtstiden. På kortet er anført synsvinklen i tidsmaskinen.
Illustration: GEUS

Sisyfosarbejde: Graveren forsøger at fjerne sand foran den nyere indgangs-tilbygning.
Vejen til kirken må graves fri for sand, hver gang man skal have hestevogne til kirken.
Kirken forfalder langsomt, da man næsten har opgivet vedligeholdelsen. Som det ses, har man dog forsøgt at stabilisere østgavlen.
Fra ishav til nutid
Her kan du læse om landskabet, menneskene og dyrene ved Rubjerg gennem tiderne.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk