VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
IshavstidRensdyrtidJægerstenalderVikingetidMiddelalderSandflugtstidNutid
image
På tidsmaskinens lydside høres køer, der muer, jetjager på himlen, biler ved vejen og sang fra rødrygget tornskade, tornirisk og gulspurv.
Illustration: Søren T. Nordbo

 
Landbrug, turisme og naturbeskyttelse
På billedet ses en rødrygget tornskade, græssende kvæg, resterne af Rubjerg Gl. Kirke og en paraglider, der flyver på de opadgående vinde over klinten. Hvert af disse delbilleder repræsenterer på glimrende vis de forskelligartede interesser, der er for kystområderne i landet.
Der er mange modstridende interesser i Rubjergområdet: De tre væsentligste er de landbrugsmæssige, turistmæssige og de naturmæssige interesser.

Der er stort pres på at opdyrke jord til en stadig større animalsk produktion og med meget høje jordpriser til følge.
Der er også en meget stor interesse i udbygning med sommerhuse, ikke mindst satses der i landsdelen på en stigning i turismen og en styrkelse af indtjeningen i turisterhvervet.
Sidst men ikke mindst er der en stor og bred interesse i at sikre de enestående natur- og kulturværdier, som gemmer sig i landskabet. Der er også en international forpligtigelse til at skabe en gunstig bevaringstilstand i de områder, som er udpeget til Natura 2000 områder.

Det vil i fremtiden være et stort ansvar at forvalte alle disse stærke og forskelligartede interesser på en sådan måde, at fremtidige generationer også kan få deres behov opfyldt. Bæredygtig udvikling og langsigtet planlægning kræver dygtighed hos de ansvarshavende.
Kort over Rubjerg området, som det ser ud idag. På kortet er anført synsvinklen i tidsmaskinen.
Illustration: GEUS

Idag står kun en smule af Rubjerg Gl. Kirkes vestgavl tilbage og man fornemmer en jordvold dér hvor kirkevæggene stod.
Græsset bliver holdt nede af græssende køer på engen ved Rubjerg Gl. Kirke.
Den næsten lodrette skrænt ved Rubjerg Knude er et yndet mål for paraglide-entusiaster.
Skov- og Naturstyrelsen har anlagt flere stier i området.
Fra ishav til nutid
Her kan du læse om landskabet, menneskene og dyrene ved Rubjerg gennem tiderne.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk