VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
IshavstidRensdyrtidJægerstenalderVikingetidMiddelalderSandflugtstidNutid
image
På tidsmaskinens lydside høres latinsk messe fra kirken, kirkeklokke, der klinger, kald fra landvaler, mursejlere, gråspurve og gråkrage samt en hund, der gør.
Illustration: Søren T. Nordbo

 
Efter pesten
»Den sorte død« (pesten) ramte også i Vendsyssel. Den havde krævet mange liv, og flere gårde var lagt øde. Men i 1400-årene begyndte befolkningstallet igen at stige.
Omkring Rubjerg Gl. Kirke (bygget ca. 1180), lå der i senmiddelalderen (1350-1536), flere større gårde og huse. En kilde fortæller, at der var 18 gårde. Præstegården lå sydvest for kirken. Man havde fældet skovene for at få plads til dyrkede marker, og græsning til husdyrhold.
Der var gode tider for landbruget, og driften blev i et vist omfang omstillet til animalsk produktion.

I kirken har der lydt katolske messer, og det er ikke sikkert, at bønderne har forstået meget af de ord, som blev sagt. Man skulle foruden skatter også betale tiende til kirken. Sådan var det helt frem til Reformationen i 1536.
Også på denne tid var kystnedbrydningen i gang og klinten rykkede hele tiden indad med ca. to meter om året. Nogle bønder har mistet noget af deres jord og huse har måttet flyttes.

Politisk var det kongen og adelen, der sad på magten. Danmark var i union med Norge og Sverige i den såkaldte Kalmar-union. Lokalt har organisationen været samlet i et landsbyfællesskab med et tingsted, hvor f.eks. jordfordeling og personsager blev afgjort.
Kort over Rubjerg området, som det så ud i middelalderen. På kortet er anført synsvinklen i tidsmaskinen.
Illustration: GEUS

Rubjerg Kirke bygges omkring år 1180.
Områdets befolkning vokser og der bygges efterhånden en del gårde omkring kirken.
Rubjerg Gl. Kirke havde ikke et tårn som vi kender det fra de fleste danske landsbykirker. Udenfor kirken har stået et klokketårn i træ, som det ses ved Mårup Kirke idag.
Fra ishav til nutid
Her kan du læse om landskabet, menneskene og dyrene ved Rubjerg gennem tiderne.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk