VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
IshavstidRensdyrtidJægerstenalderVikingetidMiddelalderSandflugtstidNutid
image
På tidsmaskinens lydside høres isbjørnebrøl, blåsel fra grønlandshval og skrig fra rosen måge og ismåge.
Illustration: Søren T. Nordbo
 
Da isen smeltede tilbage
Under den sidste istid, Weichsel-istiden, var Vendsyssel isdækket i perioden 28.000 til 17.000 år siden. Først kom den norske isstrøm ned og ramte Rubjerg området. Her skubbede isen tykke flager af ler og sand op i en skråtstillet formation, og hele området blev dannet. Isen smeltede tilbage, for så at blive afløst af den svenske isstrøm, og da den smeltede tilbage, fik det vandstanden i havet til at stige, og Vendsyssel blev oversvømmet. Dette hav kalder vi for Ishavet. Klimaet var koldt, og der var stadig isbjerge i farvandet.
I Ishavet stak små landområder op, og Rubjerg området var en lav, ubevokset og gruset ø, kun ca. 10 meter over hav niveau.
Livet
Kun langsomt begyndte en arktisk flora at indfinde sig: Det var planter som rypelyng (Dryas), dværgpil, dværgbirk og havtorn.
Dyrelivet kender vi fra knoglefund i området. Der har levet isbjørn, grønlandshval, ringsæl og andre arktiske dyr i området, som må have mindet om nutidens Svalbard.
På tegningen kan man se en ismåge, som sidder på isen, og i luften flyver en rosenmåge. Begge arter holder i dag til i pakisområderne omkring Nordpolen.
I havet var  Yoldia-muslingen meget udbredt, og den har også givet Ishavet navnet, Yoldiahavet.
Landet hævede sig
Da den tykke og tunge iskappe dækkede vendsyssel, trykkede den landet ned, og nu da området igen var isfrit, begyndte landet at hæve sig. Det betød at landområdet blev større og mere tørt.
I ishavet blev der aflejret store mængder smeltevands materiale, og da Ishavet for 17.000 år siden blev tørlagt, fordi landet hævede sig, kom det til at danne det slettelandskab, som er så karakteristisk for Vendsyssel - den såkaldte hævede ishavsbund.
Kort over Rubjerg området, som det så ud i ishavstiden. På kortet er anført synsvinklen i tidsmaskinen.
Illustration: GEUS
Rosenmågen lever idag i pakisområderne omkring Nordpolen.
Isbjørnemor og unge.
Ismågen lever idag ligesom rosenmågen i pakisområderne omkring Nordpolen.
Ringsæl: klimaet har været meget lig det vi idag kender fra Grønland og Nordpolen.
Fra ishav til nutid
Her kan du læse om landskabet, menneskene og dyrene ved Rubjerg gennem tiderne.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk