VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
Gårdens historieBygningerneBeboerneStrandfogedenDagliglivIdag
image
Strandfogedgården i Rubjerg – »Jens Thomsens Gård«
Gården med adressen Langelinie 2 i Rubjerg kaldes for Strandfogedgården, eller Jens Thomsens Gård. Strandfogedgården kaldes den fordi områdets strandfoged har boet her fra 1860’erne og indtil 1992. Jens Thomsens Gård kaldes den efter den tidligere ejer Jens Thomsen, der overtog gården fra sin far i 1838 og boede her indtil 1896.
Siden 1724 har der været bygninger på grunden. Oprindelig var området udlagt som degnebol, og degnen boede her indtil 1814, hvor degneembedet blev afskaffet i forbindelse med den nye skolelov. Hvervet blev overtaget af den nye skole inde i landsbyen. Området, hvor Strandfogedgården ligger, blev derfor byttet for en grund inde i landsbyen, hvor skolen blev bygget.

Det var Thomas Pedersen, faderen til Jens Thomsen, der overtog jorden. Gården er siden hen gået i arv i generationer, og den nuværende ejer af gården er tipoldebarn til Jens Thomsen.

Jens Thomsen overtog i 1838 gården efter sin far og fik senere hvervet som strandfoged. Jens Thomsens forældre blev boende på gården på aftægt, og det samme gjaldt for Jens Thomsen, da hans svigersøn i 1885 overtog driften.

Gården har i årenes løb gennemgået en del om- og tilbygninger i takt med de vekslende behov i landbruget.
Jens Thomsens gård.
Fra strandfogedgård til udstilling
I år 2000 lejede Vendsyssel Historiske Museum bygningerne for her at kunne fortælle om levevilkårene i de fire kystsogne ved Lønstrup Klint og om de særlige naturforhold, der findes her.

I juni 2007 åbnede første etape af den permanente udstilling om Rubjerg Knudes kultur- og naturhistorie. Udstillingen er fortsat under udvikling.
Indtil 2007 har der kun været mindre udstillinger i gården om bl.a. sandflugt og strandinger. I 2007 åbnede imidlertid første etape af udstillingen Rubjerg Knudes kultur- og naturhistorie. Frem til 2009 er der blevet arbejdet på denne udstilling, som i dag ikke kun fortæller om sand og sandflugt, som hovedsagelig var tilfældet på fyret, men er en bred udstilling om de mange spændende historier fra hele Rubjerg Knude området.
Strandfogedgården i dag. Darren Jensen fra Vendsyssel Historiske Museum afprøver handicapstien, der går fra Strandfogedgården til Rubjerg Gamle Kirkegård.
Se interktivt kort over udstillingen her
Slideshow
Før 1724    Græsningsområde for kreaturer tilhørende bønder og husmænd i Rubjerg.
1724    Niels Sørensen Løgstør (ca. 1665-1747) får jorden udlagt til degnebol, 14 år efter han kom til Rubjerg som degn. Sognet bistår med knap halvdelen af udgifterne til at bygge et hus på bolet. Det består af 6 fag bindingsværkshus til beboelse og et jordhus til en ko og seks får. Vest for huset er der en kålgård. Han supplerer sine indtægter ved at lave hatte.
1747    Peder Ejler Nielsen (ca. 1720-71), søn af Niels Sørensen Løgstør, overtager degneembedet og degnebolet efter sin far, skønt han var dårlig til at læse og synge. Han supplereer sine indtægter ved at lave ligkister.
1771     Søren Jensen (1716-95) har været skoleholder i Vejby i 25 år, før han kommer til Rubjerg som degn og overtager degnebolet.
1795    Hans Sørensen (1759-1832), søn af Søren Jensen, overtager degneembedet og degnebolet efter sin far. Han flytter fra Rubjerg i 1810 for at blive degn i Skallerup-Vennebjerg.
1810    Bo Johannesen Møller (1752-1842) bliver den sidste degn i Rubjerg. Embedet bliver afskaffet i forbindelse med en ny skoleordning, men han fortsætter som kirkesanger og skolelærer.
1814    Kongelig anordning om almueskolevæsenet på landet, som bl.a. indebærer, at degneembedet bliver afskaffet, og at der skal bygges en ny skole.
1815    Thomas Pedersen (1761-1846) og Anne Jensdatter (1782-1849) overtager degnebolet til gengæld for deres hidtidige gårdsted, hvor der bliver bygget skole. Læs mere om beboerne
ca. 1835    Ifølge en brandforsikringsvurdering er huset 16 fag langt i retningen øst-vest.
1838    Jens Thomsen (1810-1896), søn af Thomas Pedersen, overtager gåden. Forældrene bliver boende som aftægtsfolk. I 1844 bliver Jens Thomsen gift med Ane Villumsdatter (1816-1897). Senest i 1864 bliver Jens Thomsen strandfoged. Læs mere om strandfogedens arbejde
1853    Efter en ombygning er huset på 19 fag – det er 32 meter langt, 6 ½ meter bredt mod vest og 5 meter mod øst. Den vestlige halvdel er nyopført, til dels i grundmur, mens resten er lerklinet. Huset er stråtækt. Den ene ende er indrettet til beboelse, og i den anden er der heste- og kostald samt lo og lade. Læs mere om bygningerne
1885    Jens Villumsen (1858-1947) gifter sig med Jens Thomsens datter Inger Kirstine Thomsen (1854-1938), og de overtager gården med 1 hest, 4 køer, 4 kvier, 8 svin og 4 får. De gamle bliver boende som aftægtsfolk. I 1890 efterfølger Jens Villumsen sin svigerfar som strandfoged.
1927    Villum Peter Villumsen (1886-1970), søn af Jens Villumsen, overtager gården. Forældrene bliver boende som aftægtsfolk. Villum Villumsen gifter sig i 1920 med Karoline Jørgensen (1895-1939). I 1933 efterfølger han sin far som strandfoged.
1935    Gården ombygges og udvides, så besætningen mere end fordobles. I 1945 er den på 3 heste, 8 køer, 10 kvier, 20 svin og 4 får.
1960    Jens Egon Villumsen (1928-92), søn af Villum Peter Villumsen, overtager driften af gården, og i 1963 efterfølger han sin far som strandfoged.
1992    Jens Egon Villumsen dør, og gården står ubeboet, men tilses af hans svoger og søster, som arver gården.
1999    Verner Nielsen, Jens Egon Villumsens søstersøn, overtager gården.
2000    Vendsyssel Historiske Museum lejer gården for 20 år som museets udstillingssted i Løkken - Vrå Kommune. Læs mere om Strandfogedgården i dag
 
Strandfogedgården i Rubjerg
Her kan du læse om gården og dens historie og bygninger.
 
Strandfogeden gennem tiderne
Her kan du læse om den lange og spændende historie, som Strandfogedgården har bag sig.
 
Stråtag
Her kan du læse om Strandfogedgårdens stråtag samt om håndværkets arbejdsmetoder.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk