VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
Gårdens historieBygningerneBeboerneStrandfogedenDagliglivIdag
image
Tilbygninger
Strandfogedgården fremstår som et godt eksempel på, hvordan man i landbruget til enhver tid har tilpasset sig driftens behov ud fra praktiske og økonomiske muligheder.

Bygningerne, der er fra de sidste 150 år, er kommet til ved stadige ombygninger og knopskydninger.
Oversigtsplan for Strandfogedgården før Vendsyssel Historiske Museum lejede den til udstillingsbrug i 2000.
Stuehuset
Stuehuset er den ældste del af gården. Det er antageligt fra 1853 og afløste på det tidspunkt et tidligere stuehus. Den vestligste del af stuehuset var indrettet som aftægtsbolig, mens de øvrige rum benyttedes af ejeren og hans familie. Aftægtsboligen er på lidt under 25 m2.
Staldene
I forlængelse af stuehuset ligger stalden, som er opført i 1935. Tidligere lå her den oprindelige kostald og lade.

Allerede før den nye stald blev bygget, blev ladebygningen opført. Det skete over to etaper: den nordlige del i 1927-1928 og den sydlige del i 1931-1932. I begge afsnit var der indrettet hestestald.
Staldene
Ladebygningen. I dag indeholder bygningen udstillingen om Rubjerg Knudes Kultur- og Naturhistorie.
I forlængelse af stuehuset ligger stalden, som er opført i 1935. Tidligere lå her den oprindelige kostald og lade.

Allerede før den nye stald blev bygget, blev ladebygningen opført. Det skete over to etaper: den nordlige del i 1927-1928 og den sydlige del i 1931-1932. I begge afsnit var der indrettet hestestald.
Vognhuset
Vognhuset ved ladens sydøstlige hjørne er opført 1949. Endelig blev der omkring 1960 tilføjet en længe mod vest, med karlekammer, hønsehus, værksted og ekstra staldrum.
Møddingpladsen
Møddingpladsen og beholderen til ensilage findes nord for laden. På gårdspladsen ses ajlebeholderen.
Slideshow
Stråtag
Her kan du læse om Strandfogedgårdens stråtag samt om håndværkets arbejdsmetoder.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF'er åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk