VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
BevægelserSandKatastrofenSanddæmpningIdag
image
En naturkatastrofe i Rubjerg
Sandflugtens hærgen betød, at befolkningen måtte rive deres gårde ned og flytte dem længere ind i landet – ofte til moseområder, som ingen andre ville have. I Rubjerg flyttede man til den sydlige del af sognet (Ulstrup), som var fri for sandflugt.

Man ved, at der midt i 1500-tallet lå 18 gårde i Rubjerg sogn. 30 år efter var der kun 5 tilbage. Man kan forestille sig, hvordan det må have været at opgive slægtsgården, som sagtens kunne have ligget her siden vikingetiden. Mange har sikkert været stædige og troet, at sandflugten holdt op efter 10 eller 20 år. Men den blev rent faktisk ved i 300 år.
Villums hus
Anne Marie Løn skriver i sin bog Villums veje om en af de stædige, der ikke ville flytte. I udstillingen på Strandfogedgården har vi forsøgt at lave Villums hus, som det kunne have set ud, med sand der trænger ind alle vegne.
Læs mere om udstillingen
Hvad gemmer sig under sandet?
Ifølge gammel folketro har Rubjerg by ligget nord for kirken. De eneste bygninger, man ved, hvor har ligget, er præstegården, som lå sydvest for kirken, og degneboligen, som lå nord for kirken. Præstegården blev flyttet i 1571, og degneboligen blev ødelagt af sandet.

Man finder ikke rester af bygninger under sandet. Brændte mursten var værdifulde og tømmer var en mangelvare, så det tog man med. Men markerne er der spor efter. Når man graver 2-3 meter ned igennem sandet, kommer man til et muldlag, hvor der er tydelige plovspor. Enkelte steder kan man endda se, hvordan de har prøvet at pløje flyvesandet ned.
Årsagen til sandflugten
Kortet viser områder med større forekomst af flyvesand i Danmark.
Der er sandsynligvis to hovedårsager til sandflugtens opståen: Ændringer i klimaet og menneskets udnyttelse af naturen.
I perioden 1400-1750 var gennemsnitstemperaturen ca. to grader lavere end i dag. Denne periode bliver kaldt den lille istid. Denne periode kulminerer mellem år 1550-1700, hvor klimaet er koldt og blæsende. Gletscherne vokser i Skandinavien. Der er beretninger om isbjerge i Nordsøen. Havniveauet er ca. en meter lavere, hvilket resulterer i bredere strande, hvor sandet kan blæse fri. Ved Rubjerg, hvor sandet kommer fra klinten, har de mange storme sandsynligvis skabt flere skred, og det blæsende klima har sendt det frigivne sand ind i landet.

I perioden 1400-1750 er al skov fældet i Vestvendsyssel, og der findes ingen læhegn. Jo mere sandflugten breder sig, jo mere er der brug for nye områder til græsning. Klitten er fælleseje, så det bliver et naturligt valg at inddrage den som græsningsareal for kvæg og får.
Da fiskeriet oven i købet svigter i 1600-tallet, bliver rubjergboerne endnu mere afhængige af klintens bevoksning. Klittag (hjelme og marehalm) bliver brugt til tækning, kurvefletning, foder, strøelse, reb og brændsel. Frøene bliver brugt til at male mel af, og rødderne bliver brugt til brændsel og børster. Havtornekrattet bliver ryddet til plads for nye græsningsområder og til brug som brændsel. Det beskyttende plantedække, som holder på sandet, mindskes så markant, at det er nu let for vinden at blæse sandet ind over land.
Kortene viser i hvilke af Vendsyssels sogne, hvor der omtales sandflugt.
Prøv spillet hvor det handler om at redde landsbyen fra sandflugtens hærgen.
Åbner i nyt vindue
»Se marehalmen svinger sine lange strå, og ridser i sandet runer, som blæsten grunder på« – Valdemar Rørdam
Mange ting er blevet 'ædt' af sandet i tidens løb. Her er det et helt fyrretræ, der næsten er forsvundet.
Foto: Søren T. Nordbo
Sandflugten og flugten fra sandet
 
Sandflugtskatastrofen i Rubjerg
Her kan du læse om naturkatastrofen i Rubjerg, Rubjerg Gl. Kirke og fyrets fald mm.
 
Sandflugtens hærgen
Her kan du læse om hvad sandflugten gjorde ved Rubjergområdet.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk