VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
Kirkens historiePræstens virkeFlytningenKirkegårdenSognet
image
Gravstenene
Rubjerg Gl. Kirke er i dag markeret med en græstørvsvold. Kun murkernens af vestgavlen står tilbage.
Da kirken blev pillet ned i 1904 sten for sten, hvilke blev anvendt til den nye kirke, lå kirkegården og dens gravsteder alene tilbage. Gravstederne fortæller om de slægter, der med stort slid kæmpede mod de barske livsbetingelser, det fattige sogn tilbød. På kirkegården finder man bl.a. Jens Thomsen og Ane Villumsdatters gravsted. Jens Thomsen var den første strandfoged ved Rubjerg og døde i 1896.

En anden gravsten er sat over Willum Hansen. Han døde, ifølge gravstenen den 31. april 1877! Det fortælles, at da fejlen blev opdaget, tilbød stenhuggeren at korrigere dødsdagen mod en mer-betaling på 2 kr.! Det fandt enken, Maren Jensdatter, imidlertid for dyrt, og derfor ses den ikke-eksisterende dato, den 31. april, altså på gravstenen i dag.
Romansk granitkors
Et andet interessant gravminde er et romansk granitkors, der er ca. lige så gammelt som kirken, det vil sige fra omkring 1180. Hvem der er blevet begravet under stenen, vides ikke, men det har givetvis været en betydningsfuld person; måske kirkens bygmester i 1100-årene eller måske kirkens første præst?
Dette sjældne mindesmærke forsvandt imidlertid sporløst i foråret 1980. Først ni år senere dukkede det anonymt op på Vendsyssel Historiske Museum. I de følgende år stod stenen i Museumshaven, men i 2006 blev det atter sat ud på sin (måske) oprindelige plads.
Granitkorset og vestgavlens murkerne er i dag de levn fra middelalderens kirkegård i Rubjerg, der er tilbage på sin oprindelige plads.
Ruinen
På kirkegården ses også få rester af den gamle kirke. Murkernen af kirkens vestgavl er bevaret og i 1967 blev kirketomten markeret med en græstørvsvold.
Beskyttelse af kirkegården
Det var Vendsyssel Historiske Museum, der i 1966-67 tog fat på en oprydning på stedet i samarbejde med fredningsplansudvalget for Hjørring og Thisted amter. De graner, som var blevet plantet i 1904 for at markere kirkens mure, blev fjernet, ligeledes højen, der dækkede de resterende murbrokker.
Plasticblomster ved gravsted.
Tag på oplevelsestur i Rubjergs landskab og se bl.a. kirkegården ved Rubjerg Gl. Kirke med (næsten) egne øjne.
Åbner i nyt vindue
Slideshow
Jens Thomsen, der fungerede som strandfoged i området i perioden 1864-90, ligger begravet med sin hustru, Ane Villumsdatter, på den gamle kirkegård.
I 1980 blev det sjældne granitkors fra den tidlige middelalder stjålet fra kirkegården.
I 1989, ni år efter det romanske granitkors var blevet stjålet, kom det retur til Vendsyssel Historiske Museum.
I 2006 blev granitkorset, efter bortførelsen, atter sat ud på kirkegården, denne gang godt boltet fast til en stor og tung granitplade.
Hent denne side som PDF
 
 
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk