VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
Kirkens historiePræstens virkeFlytningenKirkegårdenSognet
image
En enlig kirke
Allerede omkring 1600 var hele området omkring Rubjerg Kirke lagt øde. Folk var flyttet fra området pga. sandets hærgen. Alligevel fortsatte kirken i yderligere 300 år med at fungere som sognekirke, og søndag efter søndag kæmpede folk sig vej til kirken gennem sanddyngerne.

I 1904 var det dog slut. Rubjerg Kirke blev flyttet sten for sten ca. to km længere ind i landet, hvor folkene havde bosat sig. Af denne grund findes der både en Rubjerg Gamle Kirke og en Rubjerg Nye Kirke.
Planer for flytning af kirken
Allerede i 1897 blev der nedsat et kirkeråd, der skulle arbejde for flytningen af kirken, og især Gårdejer Niels Peter Jørgensen var ivrig for sagen. Han skrev til biskoppen i Aalborg, der også viste sig at være positivt indstillet for en flytning af Rubjerg Kirke.

Niels Peter Jørgensen besluttede at bekoste tegninger og prisoverslag til en ny kirke af egen lomme, og arkitekt K. Vejby Christensen fra Hjørring kom med et udkast, der foreslog en mindre korskirke opført for en anlægssum af 12.000 kr. Til dette hørte, at stenene fra den gamle kirke skulle genanvendes.

Kirkerådet gik ind for forslaget og foreslog, at beboerne selv skulle udrede 2.000 kr. til byggeriet samt sørge for nedbrydning af den gamle kirke og transport af de tunge kvadersten til den nye byggeplads.

Niels Peter Jørgensen skrev således en ansøgning til regeringen om 10.000 kr. til formålet. Der kom dog ikke nogen bevilling i denne omgang. Først i 1903, efter nye arkitekttegninger var blevet lavet af Kristoffer Varming, blev forslaget godkendt, og året efter, i maj 1904, kunne byggeriet gå i gang.
Rubjerg Nye Kirke indvendigt ca. 1917-27. I midten af billedet ses kirkeskibet.
Rubjerg Nye Kirke
Den gamle kirke blev pillet ned sten for sten og kørtes med hestevogn de to kilometer længere ind i landet, hvor den nye kirke skulle ligge. Kvadrene blev nummererede og i videst mulig omfang indsat på samme plads i de nye mure, som i høj grad er en efterligning af den gamle kirke.
Den 14. juni 1904 blev grundstenen til den ny kirke nedlagt, og godt 5 måneder senere, den 27. november, var kirken færdig og klar til indvielse.
Rubjerg Gamle Kirke
På den gamle kirketomt blev der gravet en mindehøj over de resterende murbrokker og med en stor romansk korsformet ligsten, som havde stået på kirkegården i århundreder, placeret på højens top. Kirkebygningens hjørner blev samtidig markeret med solide granitsten, og der blev plantet graner, der hvor de tidligere mure stod.

På stedet, hvor der i mere end 700 år lå en kirke, får man et godt indtryk af sandets hærgen, og når en stærk vestenvind fylder luften med det fine sand fra klinten, forstår man godt, hvorfor kirken blev nedlagt.

I udstillingen om Rubjerg Knudes kultur- og naturhistorie på Strandfogedgården findes tre kvadersten fra Rubjerg Kirke. Læs mere om udstillingen
Se filmen om en dreng fra Rubjergområdet i starten af 1900-tallet og om da de tog Rubjerg Kirke ned.
Se filmen her
Filmen åbner i nyt vindue
Rubjerg Gamle Kirke, bygget ca. 1180.
Rubjerg Nye Kirke bygget i 1904 af kvaderstenen fra den gamle kirke.
Kirkeskibet i Rubjerg Nye Kirke.
Hent denne side som PDF
 
 
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk