VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
PlanterFuglePlantagenFortidslivFredningÅret rundt
image
Hjørring Kommunes Plantage
Mulshøje er en gravhøj fra bronzealderen, der ligger inde midt i skoven omgivet af træer.
Foto: Jakob K. Nielsen

I 1927 købte Hjørring Kommune et ca. 130 tønder land stort klitområde syd for Rubjerg Knude. Formålet var at påbegynde plantningen af en klitplantage som et led i bekæmpelsen af den store arbejdsløshed, der herskede i tiden. Området var øde, forblæst og helt uden læ af nogen art.
Arbejderne blev efter en overenskomst med den daværende Hjørring-Aabybro Bane transporteret fra Hjørring til et, til formålet oprettet, trinbræt ved gårdejer Niels Nielsens ejendom i Nr. Alstrup. Herfra var der ca. 15 minutters gang til klitten. I vinteren 1927 og foråret 1928 plantedes der omkring  en halv million træer - hvidgran og bjergfyr. Omkring 1930 hærgede en brand plantagen, og femten år senere blev mange træer angrebet af rodsvamp. Der blev plantet nyt, og nu kom andre træsorter som østrigsk fyr, contortafyr og eg til.
Plantagen fremstår derfor idag i den østlige del, hvor der er forholdsvis god læ for den skarpe vestenvind, som en meget varieret skov med høje graner og fyrretræer. Nærmere kysten bliver træerne lavere og forblæste. I lysningerne findes gyvel, havtorn, klitrose og enebær.
Midt i skoven finder man en høj med navnet Mulshøje. Det er en gravhøj fra bronzealderen. Desuden mener man, der har været et gammelt tingsted her.

Miljøministeriet købte i 2002 plantagen for at sikre den som et vigtigt rekreativt område for fremtiden.
Skovkort over beplantningen i plantagen.
Flora og fauna
Plantagen rummer en helt speciel flora. Det er kalkelskende planter som overraskende  kan trives her. Dette skyldes, at der konstant afsættes kalkholdigt smeltevandssand, som blæser ind fra klinten i vest. En af de arter man træffer er orkideen, hollandsk hullæbe.

Plantagen rummer foruden et mylder af blomster og svampe også et rigt dyre- og fugleliv. Man kan være heldig at møde rådyr, ræve, harer, fasaner og på visse tider af året store flokke af trækfugle.
Overnatnings plads
Overnatningspladsen midt i skoven.
Foto: Jakob K. Nielsen
Midt i skoven er der anlagt et bålsted, og her er der mulighed for teltslagning.
Desuden er der fra P-pladsen ved Rubjergvej anlagt en kørestols egnet sti gennem plantagen til Grønne Rende.
Grønne Rende
Ud for plantagen findes et af de mest markante steder på Lønstrup Klint, kaldet Grønne Rende. Ved klitskræntens fod udmunder flere underjordiske vandløb. Det har bevirket, at der i årenes løb er dannet et kæmpestort hul med stejle sider, hvor man kan betragte aflejringer fra forskellige tidsaldre bestående af ler, sand og muldlag, som århundreders sandflugt har tildækket.
Plant din egen plantage og se, om du kan redde landsbyen fra sandflugtens hærgen.
Åbner i nyt vindue
Handicapvenlig sti til havet.
Foto: Jakob K. Nielsen

Østrigsk fyr var en af de træer, der blev plantet mange af, efter plantagen havde været udsat for både brand og svampeangreb.
Foto: Jakob K. Nielsen
Skovsøen i den østlige del af plantagen.
Foto: Jakob K. Nielsen
I plantagen finder men bl.a. blomster som Hollandsk hullæbe.
Foto: Carl-Hermann Hansen
Hent denne side som PDF
 
 
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk