VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
PlanterFuglePlantagenFortidslivFredningÅret rundt
image
Tornfuglene
Tornirisk, han.
Foto: Arnold Houmann
Ved Rubjerg Knude ligger Danmarks største havtornekrat. Det 600 ha store krat, der omgiver Rubjerg Knude Plantage, er bolig og spisekammer for mange fugle. Havtornen er en meget tæt busk med lange spidse torne, der kan holde dyr og mennesker væk,  derfor ynder mange fugle at bygge deres rede netop her.
Det er især fugle som bynkefugl, tornirisk, tornsanger, og den rødryggede tornskade. De er alle trækfugle, som ankommer til Rubjerg i maj og har en kort og hektisk ynglesæson med pardannelse, redebygning, æglægning, rugning og opfostring af unger, for så at drage sydpå allerede i august.
Rødrygget tornskade
Rødrygget tornskade er måske den mest dedikerede af disse tornfugle. Hannen ankommer først og indtager et territorium. Senere ankommer kommer hunnerne, og rugesæsonen går i gang. Når ungerne kommer på vingerne, kan man se dem, sammen med de voksne fugle, jage insekter i krattet. Hvis de fanger flere biller, frøer eller firben end de kan spise, spider de dem på en af de spidse torne.
Det antages, at der yngler 20-30 par i området. Dette på trods af at arten er på nordgrænsen af dens udbredelse.
Rødrygget tornskade, han.
Foto: Arnold Houmann
Sjagger
Om efteråret, når havtornens bær er blevet gule og modne, udgør de et stort spisekammer. Store flokke af drosler tiltrækkes under deres træk nordfra. Nogle bliver her hele vinteren. Man kan især om vinteren se store flokke af sjaggere fouragere her. De flyver under højlydt skratten rundt og mæsker sig i de næringsrige bær.  Man har optalt helt op til 30.000 sjaggere på vinterophold. Sjaggeren er i øvrigt en fåtallig ynglefugl i Danmark.
Hav- og kystfugle
På stranden kan ses de almindelige mågearter som sølvmåge og svartbag. Desuden kan man også træffe på bl.a. skarv og edderfugl. Om efteråret ser man store flokke af ryler, som ankommer helt oppe fra midnatsolens rige. Man kan også efter stormvejr møde de mere atlantiske arter som kjove, mallemuk, lomvie, alk, lunde og søkonge.
I selve klinten kan man flere steder se rækker af huller; det er den lille brune digesvale, som har rede her.
Trækfugle
Tårnfalken er trækfugl ved Rubjerg. Den svæver hen over landskabet og afsøger det for byttedyr som mus og fugleunger med sit utroligt gode syn.
Foto: Arnold Houmann
Fra 1977 til 1980 blev der gjort grundige undersøgelser af, hvilke trækfugle som kunne observeres ved Rubjerg Knude. Amatørornitologer drev en fuglestation fra stedet. Deres resultater var overraskende: Det lykkedes dem at registrere 274 fuglearter (ud af ca. 400 som er set i danmark). Desuden optalte de et overraskende stort antal af trækkende rovfugle. Fugletrækket kulminerer midt i april.
Hvis man selv vil se på fugletræk, så er det bedst, når der er lun vind fra øst og sydøst. Om morgenen er der mange finker, stære og duer, svaler og mursejlere. Senere på dagen, når luften begynder at blive varm, begynder rovfuglene at dukke op. De almindeligste arter er musvåge, spurvehøg og fjeldvåge, men der er også mulighed for at se fiskeørn, kærhøg og falke.
Læs også om fugltræk ved fyret
Tornsanger
Rødrygget tornskade
Sjagger
Fugle omkring fyret
Her kan du læse om de fugle, der kan ses i området omkring Rubjerg Knude Fyr, om fugletræk og om da der var fuglestation på stedet.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk