VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
PlanterFuglePlantagenFortidslivFredningÅret rundt
image
Nødvendig beskyttelse
Området ved Rubjerg Knude er fredet og beskyttet af forskellige love og regler. Dette er ganske nødvendigt, hvis man vil bevare den unikke natur og det særegne landskab. Ligeledes er det også nødvendigt at planlægge og styre udnyttelsen af området. F.eks kan sommerhuse kun ligge i særligt udpegede områder.
Der er en evig kamp mellem beplantning og sand ved Rubjerg.
Foto: Jonatan H. Hyldgaard
Fredning
Gammelt skilt for militært område ved fyret.
Foto: Søren T. Nordbo
Området blev fredet ved en kendelse i 1946. Det er en landskabs og rekreativ fredning. Det betyder, at alt hvad man vil omforandre i området, skal forelægges fredningsnævnet.  Der er også bestemmelse om naturpleje. Fredning er en god og restriktiv beskyttelse, hvis man vil bevare et naturområde. Det fredede område udgør 277 ha.
Natura 2000
Denne beskyttelse omfatter næsten samme område som fredningen (undtaget plantagen). Beskyttelsen sker ved, at der laves et udpegesgrundlag med forskellige naturtyper og arter af planter og dyr til bevarelse, og som er af betydning for EU.
Der skal laves en kommunal handleplan (2010), som sikrer, at der er opnået en gunstig bevaringstilstand inden 2016.
Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside.
Naturbeskyttelsesloven §3
Denne lov sikrer at moser, overdrev, enge, søer og heder ikke bliver ødelagt eller opdyrket. Som det fremgår af kortet, er Rubjerg Knude området næsten ét stort  sammenhængende overdrev. Da næsten hele området er fredet, har denne beskyttelse mest betydning for områderne udenfor de fredede arealer.

Desuden gælder den særlige klitfredning (0-300 m. fra havet) og kystbeskyttelses zonen (0-3 km. fra havet)
Fårene tager sig en hvilepause mellem havtornen langs grusvejen, der går fra Rubjergvej op til parkeringspladsen ved fyret.
Foto: Jonatan H. Hyldgaard

Fredede områder.
Natura 2000 område.
Naturbeskyttede områder.
Rubjerg Knude området
Her kan du få en folder, der kan bruges som guide, når man går tur ved Rubjerg Knude.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk