VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
Kirkens historieThe CrescentSognet
image
Fjenden forliser
En interessant historie knytter sig til området ud for Mårup Kirke. Ca. 300 meter nordvest for kirken og på 12 meter dybt vand ligger nemlig vraget af det engelske krigsskib The Crescent, der forliste i 1808.

Under Napoleonskrigene fra 1804-14 var Danmark neutralt, indtil englænderne bombarderede København i 1807 og bortførte en stor del af den dansk-norske flåde. Men trods krigserklæringen fortsatte engelske krigsskibe alligevel med at sejle gennem danske farvande.

Et af de skibe var fregatten The Crescent. I november 1808 var skibet blevet udrustet i Yarmouth og afgik mod Göteborg den 29. Vejret var dårligt. I en uge sås hverken sol, måne eller stjerner, men dog et glimt af Norge. Sent den 5. december grundstødte skibet ud for Lønstrup. »Det blæste så hårdt den dag, at det ikke var muligt at komme fra landet med nogen båd«, skrev et øjenvidne få dage efter.
Danmark og England var i krig. På The Crescent var der dog ingen tvivl: Hellere levende i fjendeland end død i bølgerne. 8 officerer, 1 kvartermester, 9 marinere, 45 matroser og 1 skibsdreng overlevede. De overlevende fra forliset blev først interneret i Sognefogedens gård, og senere, i januar 1809, ført til København, hvorfra de blev udvekslet med danske krigsfanger i England. Over 200 omkom. Nogle af de omkomne fra forliset drev senere i land, og de er i dag begravet ved Mårup Kirke i en stor fælles grav. Også det store anker, der står ved Mårup Kirke, stammer fra den engelske fregat.
Skibsankeret stammer fra den engelske fregat The Crescent. 226 døde under forliset og er begravet i en fællesgrav på Mårup kirkegård. I 1895 opsatte det engelske Marineministerium en mindetavle i Mårup Kirke over tre forliste skibe. Det var foruden The Crescent, skibene »St. George« og »Defence«, som forliste længere nede langs vestkysten nogle år senere.
Foto: Signe Langberg, 2007
Eftermæle
I 1899 skrev en lokal præst en drabelig historie om ligplyndring i forbindelse med strandingen. Det stemmer dårligt med udsagn fra overlevende fra The Crescent. De kunne berette om brutale kampe om pladsen i både og på flåder, men de »berømmer i de taknemmeligste ord de danskes opførsel mod dem, efter at de havde nået kysten«, som en krigsfange fra en anden stranding skrev i sin dagbog den 9. december. Dagbogen med dens meget positive fjendebillede udgav han kort efter hjemkomsten til England.
Vraget
Skibet ligger fortsat på bunden af havet ud for Mårups kyst. Men det har ikke fået lov til at ligge i fred, og flere gange har både vragfiskere og sportsdykkere været nede ved skibet og hentet sig souvenirs, selv efter vragloven af 1963, der beskytter alle skibsvrag, som er mere end 150 år gamle.

I 1978 nedlagde rigsantikvaren et midlertidigt dykkerforbud nord for Mårup Kirke, og samtidig rejstes en politisag mod nogle fritidsdykkere. Det var på baggrund af disse omstændigheder, at man gik i gang med at undersøge, hvor meget der var bevaret af den gamle fregat. Resultatet af arbejdet blev en blotlæggelse af hele forstævnen og forskibet ind i, hvad der har været det forreste krudtkammer. Der optoges flere smådele, bl.a. krudttønder med intakt krudtindhold.
Læs også om strandinger
Læn dig tilbage og hør bl.a. tre historier om The Crescent.
Lyt her
Åbner i nyt vindue
Det engelske ord »crescent« er betegnelsen for en halvmåne dannet af en lille cirkel, der fjernes fra en stor cirkel. Ordet har været et almindeligt skibsnavn før i tiden.
Illustration: Søren T. Nordbo

Mindesmærke over kongebesøget ved Mårup Kirke i 1871. Besøget var med til at gøre området kendt.
Fregatten
Her kan du læse om forliset af fregatten The Crescent, og de dykkerundersøgelser, der er foretaget.
 
The Crescent
Her kan du læse om fregatten The Crescent, der forliste ud for Rubjerg.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk