VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
Undersøg klintenUdviklingAfblæsningsfladerFossilerJordlag
image
Klinten er som en åben bog
Rubjerg Knude er det højeste punkt på den ti kilometer lange Lønstrup Klint. Havets fortsatte erosion danner den aktive kystklint. Intet sted i Danmark får man en bedre fornemmelse af landets og havets gensidige påvirkning, som her. Man kan se hvordan klinten og landskabet er dannet og formet af den Skandinaviske Iskappe.
Før isen - Midt Weichsel istid
Aflejring af finsand og ler i den ferskvands issø som dækkede Vendsyssel for 30-28.000 år siden.
På dette tidspunkt var det meste af Vendsyssel havdækket, mens der syd for Limfjorden og langt ud i Kattegat var fastland med tundra og mammutsteppe.
Isen trængte frem, og for omkring 30.000 år siden var der, mellem isen fra nord og fastlandet i syd, dannet en stor ferskvandssø (Kattegat issø), hvor Vendsyssel nu ligger.
I denne sø aflejrede der sig lagvis ler (issø-ler) og sand.
Istiden - Sen Weichsel istid
For omkring 28.000 år siden trængte isen sig længere mod syd (norske isstrøm) og nåede til området ved Rubjerg.
Det meget tykke og tunge isskjold skubbede flere op til 40 m tykke ler- og sandflager foran sig, og pressede dem op, så de blev skråtstillet lagvis med ler og sand.
Isen trængte sig videre frem og overlejrede de skråtstillede ler og sandlag. Isfremrykningen stoppede først ved det nuværende Bovbjerg ca. 100 km længere sydpå.
Da isen for omkring 27.000 år siden trak sig tilbage, var det bakkeparti, som strækker sig fra Lønstrup i nord til Nr. Lyngby i syd, dannet. De højeste punkter i dette bakkeparti er Vennebjerg og Rubjerg Knude.
Der kom et nyt isfremstød (Svenske isstrøm, også kaldet hovedfremstødet) som overlejrede Rubjerg i perioden for ca. 25.000 til 19.000 år siden. Isen nåede til Vestjylland.  Da isen smeltede tilbage, blev der aflejret moræne-materiale bestående af grus og småsten ovenpå de opskudte lerflager.
3D-kort over Vendsyssel idag og i Ishavstiden (omtrentligt). Som man kan se, er det kun de højeste steder i landskabet, der vil stikke op af havet, hvis vandstanden er højere. Rubjerg Knude er markeret med en gul cirkel.
Illustration: GEUS og Søren T. Nordbo
Ishavet - ca. 19.000 til 15.000 år før nu
Da isen havde forladt Vendsyssel og fortsatte med at smelte tilbage, fik det vandstanden i havet til at stige, og store dele af Vendsyssel blev oversvømmet af et ishav med mange øer. Det tykke og tunge isskjold havde ligeledes trykket jordoverfladen ned under havniveau.
Rubjerg Knude, Vennebjerg og Børglum Bakke lå som moræne bakke-øer omgivet af dette ishav.
Fastlandstiden - ca. 11.700 til 10.300 før nu
Den tykke iskappe havde trykket landet ned, men nu da den var borte, begyndte landet at hæve sig igen. Ishavet trak sig tilbage, og havbunden mellem øerne blev tørlagt. I dag er denne havbund ca. 25 m over nuværende havniveau. Det er dette område med hævet ishavsbund, som er så karakteristisk for Vendsyssel.
Stenalderhavet (Littorinahavet) - ca. 9000 til 6000 år før nu
Klimaet blev varmere, og den sidste rest af det skandinaviske isskjold smeltede. Dette fik vandstanden i havet til at stige. Store dele af Vendsyssel blev igen oversvømmet. Dette hav fik navnet Littorinahavet efter den dominerende dyreart, almindelig strandsnegl (Littorrina littorea).
Aflejringer fra dette hav ses meget tydelige i klinten nord for Løkken ved Løkken Blånæse. Her kan man i leraflejringerne finde mange plantefossiler fra ålegræs, men også blade, frugter og grene.
Kortet viser placeringen af de forskellige aflejringer i Vendsyssel.
Illustration: GEUS
Se hvordan klinten blev skabt af havet og gletcheren.
Åbner i nyt vindue
Se hvordan gletcherne bevægede sig ind over Vendsyssel i takt med de store temperaturskift siden sidste istid, og hvordan havet steg og faldt som en følge deraf.
Åbner i nyt vindue
Gå på opdagelse på klinten og kom tæt på de spændende naturfænomener, der befinder sig der
Åbner i nyt vindue
Geolog Stig A. Schack Pedersen fortæller om sandet ved Ribjerg.
Filmen åbner i et nyt vindue
Slideshow
Kort A og B viser den ferskvands issø som dækkede Vendsyssel i perioden for 30-28.000 år siden. Kort C viser det tidspunkt da isen begyndte opskydningen af ler/sand flagerne.
Illustration: GEUS
Kortet viser hvordan først den norske, og senere den svenske isstrøm dækkede Rubjerg området.
Illustration: GEUS

Rubjerg Knude Glasialtektoniske Kompleks
Her kan du læse om hvordan klinten er blevet dannet af havet og istidens gletchere.
 
Rubjerg Knude og klit
Her kan du læse om dannelsen af klinten og hvad man kan se, hvis man går tur langs den.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk