VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
Undersøg klintenUdviklingAfblæsningsfladerFossilerJordlag
image
Yoldia-ler
Marint Ler består af meget fine partikler som er aflejret på dybere roligt vand.

Yngre Yoldia-ler er hav-aflejringer fra det senglaciale ishav (Yoldia-havet), da dette havde størst udbredelse og var dybest for ca. 17.000 år siden. Muslingen Portlandia arctica (tidligere kaldet Yoldia-muslingen) er ledefossil.

Ældre Yoldia-ler er hav-aflejringer i et ishav for omkring 40.000 år siden.
Saxicava-sand
En sandet havaflejring, afsat på lavere vand, i Yoldia-havet (senglacialt ishav) under dettes tilbagetrækning. Muslingen Saxicava arctica er ledefossil. Sandet overlejrer Yoldia-ler.
Smeltevandssand (Diluvialsand)
Marint sand består af lidt grovere partikler som er aflejret på lavere vand (0–20 m) hvor der er bevægelse (strøm). Sandet er aflejret i et hav (søbassin), der hvor Vendsyssel nu ligger. Aflejringen er afsat ved afstrømning fra den store mammutsteppe syd for Vendsyssel. De skråtstillede flager i Lønstrup Klint består af dette sand og ler.
Smeltevandsler (Diluvialler)
Meget fine partikler afsat i et hav på dybere vand. Leret er aflejret i et hav (søbassin), der hvor Vendsyssel nu ligger. Aflejringen er afsat ved afstrømning fra den store mammutsteppe syd for Vendsyssel. De skråtstillede flager i Lønstrup Klint består af dette sand og ler.
Ravpindelag
Ravpindelag kan findes i strandkanten, men også i selve klinten. Ravpinde er stumper fra gamle skove. Pindene har samme vægtfylde som rav. Derfor følges de to materialer ad. Hvis man skal finde rav, skal man kigge i opskyls-zonen med svampe, bunddyr og tjæresorte ravpinde.
Selve ravet er et produkt af forhistoriske skove af fyrretræer, der producerede en særlig type harpiks, som i løbet af 40-70 millioner år under vand og højt tryk forstenede og blev til rav.
Martørv
Martørv er dannet af planterester aflejret i fugtige områder, og som så blev overlejret af flyvesand. Sandet pressede plantedelene sammen.
Tørven kan ses som lidt kraftigere mørke lag i øverste  del af klinten, under flyvesandet.
Tørven består således af plantedele som kun er delvist nedbrudte. Det kan være vådbundsplanter, men også marehalm, hjelme og pil. Tørven kan udnyttes til brændsel (sandtørv), og kunne graves op, hvis man kunne fjerne sandet. Man skulle helst være to personer sammen, så hvis sandet skred sammen om en, kunne den anden grave en fri. Nogle steder kan man finde tørven på selve stranden.
Se hvordan klinten blev skabt af havet og gletcheren.
Åbner i nyt vindue
Gå på opdagelse på klinten og kom tæt på de spændende naturfænomener, der befinder sig der
Åbner i nyt vindue
Geolog Stig A. Schack Pedersen fortæller om jordlagenes bevægelser under istiden.
Filmen åbner i nyt vindue
Det naturlige tværsnit i klinten afslører de sammenkrøllede jordlag.
Foto: GEUS
Hent denne side som PDF
 
 
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk