VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
StrandingerKystnedbrydningStrandenFiskeri
image
Jammerbugten
Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske vestkyst, er den ellers yndefuldt bugtede linie mellem Skarreklit i syd til Hirtshals i Nord et virvar af prikker, der markerer strandede og ituslåede skibe; fuldriggere, dampere og fiskerbåde.
Belgrove 1921
De 4 overlevende søfolk fra Belgrove. Maskinmesteren er nr. 2 fra højre
Svensk damper på vej til England med en last jern. I en hård efterårsstorm mistede den styringen ud for Hanstholm og drev ind ved Rubjerg. Af den 19 mand store besætning, var der kun 4 som redede sig i land på en primitiv flåde. De kunne dog ikke komme op ad den stejle og lerede skrænt ved Rubjerg Knude. De fandt en lille hule at søge tilflugt i. Næste dag blev de fundet af strandfogeden fra Rubjerg, Rasmus P. Christensen. I dagene derefter drev ligene af  8 søfolk iland. De blev bragt til Strandfogedgården i Rubjerg og opbevaret i laden indtil begravelsen. De er begravet på Rubjerg Nye Kirke i en fællesgrav.
Masten fra skibet drev senere iland, og blev brugt til nye vinger på Vennebjerg Mølle.
Gibraltar 1881
Skibet Gibraltar var et sejldampskib af jern fra Helsingborg, bygget 1873. Det var på rejse fra Sunderland til Stockholm med stenkul. Ved forliset blev alle 8 søfolk reddet. Skibet ligger 100 meter ude, udfor 2. høfte, syd for Lønstrup
The Crescent 1808
De seks strandinger ved Rujerg Knude, som er omtalt.
Skibet var en fregat tilhørende den engelske flåde. Hun strandede i en hård december-storm. Det var under Englandskrigene, og hun var på vej til Gøteborg med forsyninger til den engelske østersøflåde. Skibet strandede pga. fejlnavigation. Der druknede (højst) 240 personer, mens 60 overlevede. De overlevende blev ført som krigsfanger til København, og udvekslet med danske krigsfanger i England. Man fandt 33 druknede, som alle blev begravet i en stor fællesgrav på Mårup Kirkes kirkegård. Fællesgraven er markeret med en mindesten for 240 omkomne engelske marinere. Ved kirken er der også opstillet det ene anker fra skibet.
Læs mere om The Crescent
Eschersheim S/S 1940
Skibet Eschersheim S/S, var en damper af stål fra Bremen, der forliste 13. marts 1940.
Skibet blev bygget 1913 og var 3303 Br. Reg. T. stort.
Ved forliset druknede der 5 og 26 blev reddet. Eschersheim sejlede med koks
ved forliset, hvor det påsejlede en undersøisk hindring og sank.
Anton af Kiel 1895
Den 2. januar 1895 klokken 8:15 om aftenen blev det gennem
telefonen meddelt, at der var strandet et dampskib på Rubjerg strand.
Skønt redningsstationen i Lønstrup ikke lå langt fra strandingsstedet,
besluttede opsynsmanden, at det var forbundet med stort besvær at
få redningsbåden frem på grund af stærkt højvande og snestorm fra
sydvest. Opsynsmanden antog, at Løkkens redningsbåd kunne komme
hurtigere frem til strandingsstedet.
Redningsmandskabet blev i en fart sammenkaldt og førte båden til
stranden ved Løkken, hvor den blev sat i søen klokken 9 om aftenen.
De roede den ud over alle revlerne, hvorpå der blev sat sejl, og kursen
sat mod strandingsstedet.
Opsynsmanden blev i land og kørte af sted med raketapparaterne,
men da han ankom til strandingsstedet, havde redningsbåden
allerede sat den ombordværende besætning på 7 mand i land. Da
de reddede fortalte redningsbådens besætning, at kaptajnen samt
fire fra mandskabet var gået i en af skibets både, gik redningsbåden
straks ud igen for at søge efter dem. Men der var intet at finde, og
redningsbåden kom så langt mod læ, at den først landede ud for
Lønstrup.
Man erfarede senere, at skibsbåden var kæntret, og at de
4 mand var druknet, hvorimod kaptajnen havde været i stand til at
svømme i land. To andre af skibets besætning var gået i en anden
skibsbåd, hvormed det også lykkedes dem at komme i land.
Det strandede skib var dampskibet ”Anton” af Kiel, der sejlede fra
Hamburg til Stettin med stykgods.
Anton af Kiel, 1895.
China 1879
Fregat med last af bomuld, forlist 6. maj 1879. Kun få spanter stikker op fra
bunden.
Redningsvæsen
Den gamle redningsstation i Lønstrup.
Lønstrup redningsstation blev oprettet i 1852. Den var en af de første i landet. Redningshuset har haft flere pladser. Det nuværende er fra 1936. Den sidste redningsbåd blev i 1984 flyttet til Slettestrand.
Den første båd havde et mandskab på 12, hvoraf de 10 roede. I 1927 fik man en motorbåd. Redningsmandskabet gik strandvagt i dårligt vejr fra Skallerup i nord og Rubjerg i syd helt frem til 1973.
Der er reddet 260 personer fra Lønstrup redningsstation, deraf 9 med redningsstol.

I 1997 overdrog Finansministeriet den gamle redningsstation til Lønstrup Fiskeriforening og Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn, hvis formål det er at indrette huset til en udstillings- og informationsbygning om Lønstrup før og nu.

Se filmen om drengen Hans' oplevelse af ”The Crescents” stranding ud for Rubjerg Knude i 1808.
Se filmen her
Filmen åbner i nyt vindue
Der er telefonopkald til strandfogeden!
Lyt her
Åbner i nyt vindue
Læn dig tilbage og hør bl.a. tre historier om The Crescent.
Lyt her
Åbner i nyt vindue
Strandinger ved Rubjerg Knude fra 1858 til 1882.
Strandinger fra 1858 til 1882.
Gravsten fra Rubjerg Gamle Kirkegård. Omkomne fra strandingen af dampskibet »Anton af Kiel«, 1895.
Det siges at skibe af vragrøvere blev lokket til land med falske skibslanterner - en lygte på en hest eller en ko, der blev jaget hen over stranden. Dette billede stammer fra Bretagne.
Forlis
Her kan du læse om de mest kendte forlis udfor Rubjerg.
 
Bellgroves forlis i 1921
Her kan du læse om det dramatiske forlis, og om hvordan fire søfolk overlevede.
 
Fregatten
Her kan du læse om forliset af fregatten The Crescent, og de dykkerundersøgelser, der er foretaget.
 
Kysttelefonen
Her kan du læse om kysttelefonen og om forliset af Anton af Kiel.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF'er åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk