VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
StrandingerKystnedbrydningStrandenFiskeri
image
Tilgængelighed
Skred af ler og sand gør ofte stranden ufremkommelig.
Den smalle strand neden for klinten er ikke let tilgængelig. Når vinden står hårdt ind fra vest, er stranden helt væk, men ved vindstille eller østlige vinde kan man fint færdes på stranden. Nogle steder kan vandet dog nå helt ind til de mere stabile lerfremspring og gøre passage umulig.
Hvis det er muligt, må man endelig sørge for at få den oplevelse, som det er at se den pompøse og storslåede klint nedefra. Den rejser sig mere end 80 meter op over strandbredden, næsten som et rigtigt forbjerg.

Man kan komme ned på stranden nordfra ved Lønstrup og sydfra ved Nr. Lyngby. Afstanden herimellem er 6,5 km. Det er også muligt at komme ned på stranden gennem den slugt, der hedder Grønne Rende, syd for fyret. Det kan kun tilrådes med forsigtighed og i godt vejr.
Herudover har lodsejerforeninger udlagt nogle trapper både i den nordlige ende ved sommerhusene og i den sydlige ende nær Nr. Lyngby.
Sten
Sten på stranden tilført med isen i istiden.
Når man går på stranden, kan man nogle steder finde større sten. Det er sten, som er vasket ud af jordlagene og nu ligger tilbage som vidnesbyrd om klintens dannelse.
Stenene kan være såkaldte ledeblokke, som blev ført hertil med isen for 28.000 år siden. En af de sten man hyppigst finder her, er rhombeporfyr. Det er en stenart, som kommer fra Norge nær Oslo. Den fortæller os således om, hvor den is, som dannede klinten, kom fra.

I havet ud for Rubjerg Knude er der et stort stenrev, kaldet Lønstrup Rødgrund, der er ialt 93 km2.
Området består overvejende af 3 adskilte rev med en dybdemæssig udbredelse fra ca. 6 meter til mere end 18 meters vanddybde. Revene dækker et areal på cirka 12,8 km² og består af moderat til store sten med huledannende strukturer på 6 til 10 meters dybde.
Rav
Man kan finde rav på stranden. Det kan være rav fra gamle lag i klinten, men hyppigst finder man det i strandkanten, i opskyldszonen, efter et kraftigt blæsevejr.
Rav kan kun findes der, hvor tang aflejres sammen med de såkaldte ravpinde. Ravpinde er små sorte træpinde fra gamle skove med samme vægtfylde som rav, og derfor aflejres de altid sammen.
Læs mere om ravpindelagene
Muslinger
De muslinger og andre dyrerester, man finder langs stranden, fortæller os om det rige og varierede dyreliv i havet på det lave vand, der hvor vi bader. Det bedste ville være at dykke ned og studere det - det næstbedste er at studere det på anden hånd her ved kysten. Hjælp til af bestemme hvad du finder, kan søges på Naturcenter Fosdalens hjemmeside.

Badeliv i Lønstrup. Til venstre ses resterne af en bunker fra anden verdenskrig.
Badeliv
I området har der været et rigt badeliv i mere end 130 år. Det hele startede i 1877, da et voldsomt skybrud, bragte Lønstrups navn på forsiden af aviserne. Skybruddet ødelagde flere huse i Lønstrup By. Siden da har turister valfartet til dette naturområde og denne badestrand.
Tag på oplevelsestur i Rubjergs landskab og se bl.a. stranden med (næsten) egne øjne.
Åbner i nyt vindue
Trappe til stranden nord for Nr. Lyngby.
Rødgrund er en stor stengrund ud for Rubjerg Knude.
Sten på stranden
Folder, der handler om, hvor strandstenene kommer fra og hvor gamle de er.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF'er åbner i ny vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk