VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
StrandingerKystnedbrydningStrandenFiskeri
image
Vandet nedbryder klinten
Havet bortfører konstant ler og sand fra stranden. Kystlinien rykker tilbage med en hastighed på 1 til 2 meter pr. år.
Nedbrydningen er et samspil mellem vind og nedbør. Når det regner, siver regnvandet ned gennem sandet, indtil det når det tætte lerlag. Vandet løber på overfladen af leret mod kysten, hvor det pibler frem midt på klinten.
Dette fænomen gør leret blødt og plastisk, således at det sammen med sandet kan skride ned på stranden. Her kan havets bølger føre det bort med kyststrømmen.
Fænomenet ses særlig tydeligt i nogle af de slugter, som findes i klinten f.eks. Grønne Rende syd for fyret (ud for plantagen). Man kan forvente, at klimaændringer i fremtiden vil medføre flere kraftige storme, og dermed accelerere kystnedbrydningen.
Havet æder sig langsomt ind på klinten og vandet langs stranden er brunt af ler og sand.
Kystbeskyttelse
Trykudligningsrør ud for Mårup Kirke
Hvis man vil stoppe kyst-nedbrydningen, har flere metoder være bragt i forslag:
  • En dræning af klinten vil sinke den ovenfor beskrevne mekanisme og vil formentlig være en effektiv kystsikring.
  • Høfder og bølgebrydere vil formentlig også være effektive, sådan som det ses ud for Lønstrup. Især hvis der årligt suppleres med sandfodring (lægge sand ud på stranden bag høfderne). I Lønstrup udlægges 20.000-30.000 m3 pr. år.
  • Nedgravning af rør i selve strandbredden (trykudligningsrør). Denne metode har i en forsøgsperiode været afprøvet på en del af strækningen. Metodens effektivitet har været stærkt diskuteret. I foråret 2008 afventer man en rapport om metodens muligheder. På kort sigt vil en kystsikring have både fordele og ulemper.
 
Fordele ved kystsikring:
Måske vil man kunne sikre nogle af de bygninger der i dag er truet af nedstyrtning.
  • Kystnedbrydningen vil stoppe for en tid, og områderne bag klinten vil kunne bevares.
  • Måske vil man kunne sikre nogle af de bygninger der i dag er truet af nedstyrtning.
  • Forstranden vil blive bredere, som andre strande.
 
Ulemper ved kystsikring:
  • Skredene i klinten vil fortsætte, men materialet vil blive liggende på stranden. Den aktive klint vil nå sin passive ligevægtsform. Klinten vil flade ud og blive bevokset med marehalm og andre klitplanter. Man vil miste de storslåede formationer som en aktiv og dynamisk klint byder på.
  • En kystsikring vil være visuelt skæmmende.
Her kan man se hvordan havet 'æder' sig ind på klinten.
Illustration: GEUS
Kystbeskyttelse ved Lønstrup.
Havets bølger, tidevandet, regnen og frosten er alle med til at tære på klinten - op til 2 meter om året udvaskes i havet.
Foto: Carl-Hermann Hansen
Kystsikring i Lønstrup
Her kan du læse om hvordan man kan lave kystsikring ved Rubjerg.
 
Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark
Her kan du læse om hvad man vil gøre for at sikre kysten ved Rubjerg Knude.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF'er åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk