VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
StrandingerKystnedbrydningStrandenFiskeri
image
En vigtig næringskilde
Nærheden til havet har præget levemåden hos mennesker, som boede her. Man har kunnet bjærge tømmer og andre værdier fra stranden, men fiskeri har nok haft den største betydning.

Befolkningen var klitbønder, og man passede sin jord og sine dyr. Herudover tog man også det, som havet kunne give. Talemåden var sådan: Foruden den mælk som koen i stalden kunne give, så malkede man også den blå ko (havet).

Fiskeri fra åben strand er især foregået fra Løkken og Lønstrup og i mindre grad fra Nr. Lyngby. Den stejle klint har gjort, at fiskeri fra åben strand kun har været aktuelt i disse områder. Da Hirtshals havn blev indviet i 1930, flyttede en del fiskere dertil.
Vinterhimmel over havet.
Foto: Carl-Hermann Hansen
Bådepladsen i Lønstrup
Bådepladsen i Lønstrup i 1961
Bådepladsen havde i mange år en afgørende betydning for de fleste indbyggere i Lønstrup. Ikke alene fiskeren og hans familie, men også mange andre havde arbejde i tilknytning til fiskeriet.
Så sent som i 1870 var Lønstrup en ret ubetydelig fiskeplads, men omkring århundredskiftet kom der fart i fiskeriets udvikling. På et tidspunkt var der over 100 fiskere, heraf var dog mange lejlighedsfiskere.
Den første motorbåd kom i 1906. I 1934 var der på pladsen hjemmehørende 20 motorfartøjer. En opblomstring af giftige alger i efteråret 1968 betød en stor fiskedød, og indtjeningsmulighederne blev så små, at 3 bådelaug holdt op med at drive fiskeri fra Lønstrup.
 
I september 1984 stoppede den sidste fisker, og dermed var det slut med erhvervsfiskeri i Lønstrup.
I dag er det bierhvervsfiskere og lystfiskere, der lander deres fangst på bådepladsen. Endnu kan ses to af de gamle lønstrupbåde på stranden.
Bådepladsen har gennem tiden været udsat for svære ødelæggelser.
I november 1981 ramte en kraftig storm Lønstrup, og medførte et kraftigt højvande. I løbet af få timer skyllede  asfaltvejen til stranden, bådepladsen og høfderne væk. De voldsomme ødelæggelser betød at den kystsikring, som lønstrupboerne i mange år havde ønsket, blev iværkssat. Lønstrup sikredes med T-høfder af norsk granit.
Fiskerne brugte lange lædersøstøvler. Støvlerne var ubehagelige at gå i, men kunne dog foldes ned til knæhøjde.
Fritidsfartøjer på bådepladsen i Lønstrup i 2005
Hent denne side som PDF
 
 
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk