VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
Fyrets historieFunktionDagligdagenMuseetSand og fyrFugletrækFremtid
image
Fyrets historie kort fortalt
Rubjerg Knude Fyr blev bygget på ganske kort tid. Byggeriet blev igangsat i marts 1899, og allerede den 27. december 1900 var alt klart til, at fyret kunne tændes for første gang.
Foto: K. Lund, 1899-1900
Lyset i Rubjerg Knude Fyr tændtes første gang den 27. december 1900. Fyret blev bygget på kystskræntens højeste punkt 60 meter over havet og godt 200 meter inde i land. Prisen for bygningerne blev på i alt 176.000 kr.
Fyrtårnet er 23 meter højt og var fra begyndelsen udstyret med eget gasværk til brug for belysning og drift af tågehorn. Man mente, at lys fra fedtgas fremstillet på olie havde en bedre evne til at trænge gennem i tåget vejr. Lyset kunne ses på en afstand af op til 42 km.  I 1906 blev gassen afløst af petroleum og i 1948 blev der indgået kontrakt med jævnstrømselværket ved Liver Mølle om levering af elektricitet.

Linseapparatet blev fabrikeret i Frankrig af Barbiér & Bernard og kostede i alt 42.000 kr. Linsen bestod af 137 håndslebne prismer i tre elementer. Da fyret blev taget ud af brug, blev linsen smidt ud og begravet et sted i sandet. Drivværket befinder sig på Vendsyssel Historiske Museum.
I 1898 forelå der i Fyrdirektoratet tegninger til et fyr på Rubjerg Knude.
Luftfoto, ca. 1920. Klitterne mellem havet og fyret vokser.
Luftfoto, 1995. Kampen mod sandet er opgivet og klitterne vokser.
Problemer med sand
Da fyret blev bygget, lå det over 200 meter inde i landet, og der var ingen større klitter omkring det. Med tiden kom havet nærmere, og samtidig blæste vinden store mængder sand op fra klinten. Sandet lagde sig foran og omkring fyret. Det fyldte brønden og ødelagde køkkenhaverne.

For at dæmpe sandet satte man fyrreris (fyrretræstoppe) og beplantede klitten med marehalm og hjelme med det resultat, at klitten blot voksede sig større. Jo mere man plantede, jo mere voksede klitten. Til sidst lå sandet så højt, at det til tider var umuligt at se fyrlyset fra havet. Den 1. august 1968 opgav man kampen, og fyret blev tændt for sidste gang.
Sandflugtsmuseet
I 1980 blev Sandflugtsmuseet åbnet, og fyret dannede nu rammen om Vendsyssel Historiske Museums udstillinger om sand og sandflugt. I 1992 opgav man kampen mod sandflugten. Klitten fortsatte med at vandre mod nordøst og langsomt begrave bygningerne, og i 2002 lukkede Sandflugtsmuseet.
Se slideshow med billeder af fyret og klinten fotograferet løbende mellem 2000 og 2007 fra samme positioner.
Åbner i nyt vindue
Slideshow
1898    Planer om et fyr ved Rubjerg Knude.
1899    Marineministeriet, hvorunder fyrvæsenet hører, søger 74.000 kr. som første bevilling til et fyr med tågesignal ved Rubjerg Knude. Bevillingen bliver givet i marts 1899, hvorefter byggeriet går i gang.
1900    Fyrets lys tændes første gang 27. december 1900. Læs mere om fyrets funktion
1900     Mandskabet; en fyrmester, en fyrassistent og en fyrpasser, flytter ind i fyrbygningerne. Læs mere om dagligdagen på fyret
1906    Fyrets gasbrænder udskiftes med en glødenetsbrænder til petroleum.
1908    Sireneanlæggets gasmotor udskiftes med petroleumsmotorer og gasværket bliver nedlagt.
1920-   Klitterne mellem havet og fyret vokser.
1934    Sireneanlæggets petroleumsmotorer erstattes med to dieselmotorer.
1938    Fyrmesteren får bemyndigelse til at bortkøre så mange læs sand som det er nødvendigt. Læs mere om sandet og fyret
1948    Petroleum afløses af el, aftale med Liver Mølle Elværk.
1953    Sireneanlægget bliver taget ud af drift, da lyden ikke længere kan passere klitten mellem fyret og havet. Læs mere om sandet og fyret
1957    Det bliver nødvendigt at støbe en støttemur et stykke vest for gasværksbygningen for at kunne friholde bygningen for sand.
1962    I december fratræder den sidste fyrmester, og bemandingen af fyret er nedskåret til en person.
1968    Fyret tændes for sidste gang den 1. august. Bygningerne står herefter tomme.
1971    Forhandlinger mellem Forsvarsministeriet og Kulturministeriet om overtagelse af fyret.
1972    Rapport om Rubjerg Knude Fyrs fremtid, hvor der forslås at indrette et museum for sandflugt i bygningerne. Læs mere om sandflugtsmuseet
1975    Fyret overtages af Miljøministeriet, hvortil fredningsplansudvalget var blevet overført.
1976    Fredningsplansudvalget får skaffet midler til en påbegyndelse af hårdt tiltrængte bygningsistandsættelser.
1978    Et par lokaler i de tidligere fyrboliger stilles til rådighed for ornitologer. Læs mere om fugletræk ved fyret
1979    Vendsyssel Historiske Museum med bistand fra Miljøministeriet og Nordjyllands Amt får skaffet midler til, at det endelige projekt kan iværksættes.
1980    Sandflugtsmuseet åbner den 14. juni. Læs mere om sandflugtsmuseet
1992    Kampen mod sandflugten opgives langsomt og klitten fortsætter med at vandre mod nordøst og langsomt begrave bygningerne.
2000    Vendsyssel Historiske Museum lejer Strandfogedgården, 2 km syd for fyret, for en 20-årig periode som erstatning for udstillingsstedet på Rubjerg Knude Fyr.
2002    Sandflugtsmuseet Rubjerg Knude Fyr lukker. Fyrkomplekset sorterer idag under Miljøministeriet.
------    Dele af bygningerne rives ned for at undgå ulykker for besøgende.
2007    Klitten er vandret forbi fyret, som nu ligger helt frit mod havet.
ca. 2020?    Fyret bliver revet ned for at undgå at det styrter i havet? Læs mere om fyrets fremtid
 
Rubjerg Knude fyr fra 1899 til 1980
Her kan du læse om de første planer om fyret, om bygning og indretning, om funktion og daglidag mm.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk