VelkommenNetudstillingenBesøg osInformation
RubjergområdetFlyveturTidsmaskinenLeg og lær
KlintenFyrtårnetSandflugtenStrandfogedgårdenRubjerg Gl. KirkeMårup KirkeNaturenHavet
Fyrets historieFunktionDagligdagenMuseetSand og fyrFugletrækFremtid
image
Ornitologer ved fyret
Hvepsevågen er en trækfugl, der sommetider besøger Rubjergområdet.
Foto: Anders Østerby

I efteråret 1976 begyndte nogle vendsysselske amatør-ornitologer at observere fugletrækket ved Hirtshals og Rubjerg Knude. Dette gav så spændende resultater, at man fortsatte gennem hele 1977, og i 1978 fik ornitologerne et par lokaler til rådighed i de tidligere fyrboliger, hvorved der var gode muligheder for mere intense observationer af både trækkende, rastende og ynglende fugle.

I 1980 var der i alt observeret 382 fuglearter i Danmark. På Rubjerg Knude iagttog man i 1979-80 274 af disse. Af sjældnere arter kan nævnes sort stork, havørn, vandrefalk, hvidvinget måge, rødhovedet tornskade og rosenbrystet tornskade.
Danmarks største havtornekrat
Landskabet ved Rubjerg Knude er specielt, hvilket naturligvis også påvirker fuglene. Omkring Rubjerg Plantage ligger Danmarks største havtornekrat på ca. 600 ha. Havtornen bærer sit navn med rette, idet planten har nogle modbydelige torne. Tornene gør krattet uigennemtrængelig for større dyr og mennesker, hvorimod det yder optimal beskyttelse for små dyr og fugle. Derfor er der en del fugle, der er knyttet til havtornen, og Rubjergområdet rummer af samme grund en ret stor bestand af ynglende fugle, bl.a. fasanen, sanglærken, gulspurven, solsorten, og stenpikkeren.
Tornfuglene
Rødrygget tornskade, der spiser af sit forråd.
Foto: Arnold Houmann
Sommer
Mange fugle har brug for det uigennemtrængelige krat som gemmested for dem selv og deres reder. Her er havtornebusken med sine lange torne ideel. Men der er en fugl der bruger tornebusken til helt særligt og en smule makabert formål: Når man går igennem krattet, kan man pludselig finde en busk, hvor der er spiddet insekter på tornene. Nogen gange kan der endda sidde en spiddet fugleunge eller mus. Det er den rødryggede tornskade, der bruger tornebusken, som forrådskammer, og når det er regnvejr, kan den spise de insekter, som den fangede, da solen skinnede.

Vinter
Havtornens smukke orangegule bær sidder på busken hele vinteren igennem, med mindre de bliver spist af de store skarer af drosler, der ankommer fra Norge og Sverige i løbet af efteråret. Man har talt op til 30.000 sjaggere i havtornekrattet ved Rubjerg Knude, og sådan en flok kan hurtigt spise alle bærrene i krattet.  
Læs også om fuglelivet ved Rubjerg
Tornsanger.
Foto: Arnold Houmann
Havtornekrattet er både skjulested og forrådskammer for en masse fugle.
Foto: Søren T. Nordbo
Fugle omkring fyret
Her kan du læse om de fugle, der kan ses i området omkring Rubjerg Knude Fyr, om fugletræk og om da der var fuglestation på stedet.
 
Hent denne side som PDF
 
PDF åbner i nyt vindue
 
Vendsyssel Historiske Museum · tlf. 96 24 10 50 · vhm@vhm.dk
DanskEngelskTysk
Alle sider på rubjergknude.dk